Karanténa opisných formulárov

Ako funguje karanténa? Viac...>

Pre vstup do prehľadu opisných formulárov zaradených do karantény kliknite na prislúchajúce tlačidlo

Karanténa opisných formulárov

Osobitné ustanovenia k zákazkám na dodávku elektriny a plynu

Pripomienkové konanie Osobitných ustanovení k zákazkám na dodávku elektriny a plynu

Karanténa osobitných ustanovení OPET