Kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov sa neváhajte obrátiť na centrum podpory prevádzky EKS :

Telefón: 0850 111 147 (dostupný pri volaniach zo všetkých sietí v SR, v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.)

E-mail:
podpora@eks.sk
eks@telekom.sk

Korešpondenčná adresa:

Centrum podpory EKS
Mlynská dolina 41
811 02 Bratislava

Užitočné linky:


Dokumenty: