Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Najfrekventovanejšie otázky k Dynamickému nákupnému systému

  • ET – Elektronické trhovisko
  • OPET – Obchodné podmienky elektronického trhoviska
  • TP – Trhový poriadok (1. časť OPET)
  • VZP – Všeobecné zmluvné podmienky (2. časť OPET)
  • DNS – Dynamický nákupný systém

Ako sa môžem ako dodávateľ prihlásiť do vyhláseného DNS?

Po rozkliknutí tlačítka “Dynamický nákupný systém” a vybratí obstarávania, o ktoré máte záujem, na elektronickej tabuli prostredníctvom tlačítka “Žiadosť o účasť” môže dodávateľ požiadať o účasť v danom obstarávaní. Formulár sa ukladá v zašifrovanej podobe. Súčasťou žiadosti o účasť je čestné vyhlásenie (vzor na stiahnutie) a informácia o sortimente podľa vzoru zverejnenom v súťažných podkladoch a formulári žiadosti o účasť. Podmienkou predloženia žiadosti o účasť je akceptácia všeobecných podmienok DNS.

Žiadosť o účasť

Potvrdenie predloženia žiadosti o účasť systém zasiela do elektronickej schránky, ktorú systém vytvorí dodávateľovi, ktorý ju ešte nemá zriadenú, po akceptácii všeobecných podmienok DNS.

elektronická schránka

Kde sú zverejnené informácie a dokumentácia o vyhlásenom DNS?

Po rozkliknutí tlačítka “Dynamický nákupný systém” vyberte obstarávanie, o ktoré máte záujem.

vyhladanie verejneho obstaravania

Systém vás presmeruje na elektronickú tabuľu konkrétneho verejného obstarávania, kde sú dostupné všetky informácie týkajúce sa lehôt a zobrazenia celého priebehu obstarávania. V časti “Dokumenty verejného obstarávania” objednávateľ zverejňuje dokumentáciu k zákazke ako aj prístup k elektronickým formulárom. V tejto časti sa zobrazujú aj všetky doplnenia a vysvetlenia súťažných podkladov a prihlásený dodávateľ tu môže podať aj žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

elektronická tabula

Na čo slúži DNS?

DNS je elektronický postup na zadávanie nadlimitnej zákazky v rozsahu skupiny alebo jej časti podľa CPV na tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Je na zadanie zákazky vytvorený na obmedzenú dobu, najviac na 4 roky.

Kde nájdem základné podmienky používania DNS?

Všeobecné podmienky používania DNS sa nachádzajú na spodnej lište po rozkliknutí tlačítka “Dynamický nákupný systém”.