Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Ďalšie obchodné príležitosti

Zverejňujú sa zákazky vyhlásené v systéme EKS v zahraničných systémoch verejného obstarávania – v Chorvátsku a Slovinsku?

Informácie o zákazkách EKS sú poskytnuté zahraničným systémom, ktoré ich sprostredkujú svojim používateľom. Zahraničný subjekt, ktorý má záujem zapojiť sa do EKS zákazky, musí samotné predloženie ponuky vykonať v systéme EKS, čo znamená, že pre aktívne obchodovanie musí spĺňať všetky podmienky stanovené v Obchodných podmienkach Elektronického trhoviska.

Ako sa môžem zapojiť do verejného obstarávania zverejneného v prehľade obchodných príležitostí?

V prípade, ak má používateľ záujem zapojiť sa do predmetného verejného obstarávania, môže tak urobiť prostredníctvom uvedeného webového odkazu v detaile Informácie o obchodnej príležitosti. Pričom samotné predloženie ponuky musí uskutočniť v príslušnom zahraničnom systéme, čo znamená, že pre aktívne zapojenie sa do obchodovania musí používateľ spĺňať podmienky stanovené pre tento predmetný zahraničný systém.

Ako sa môžem dozvedieť o týchto obchodných príležitostiach?

Ak má používateľ registrovaný v systéme EKS záujem dozvedieť sa o obchodných príležitostiach napríklad v rámci jeho predmetu činnosti, môže si nastaviť zasielanie emailových notifikácií. Nastavenie vykonaná v systéme EKS v záložke Nastavenie upozornení a to tak, že pri pridaní upozornenia pre vyhlásenie zákazky zadefinuje miesto plnenia podľa štátu.

V akom úradnom jazyku sú zverejnené zahraničné obchodné príležitosti?

V systéme EKS sú základné informácie o zahraničných obchodných príležitostiach zverejnené v slovenskom jazyku. Ide o automatické preklady vytvorené pomocou prekladacieho systému eTranslation financovaného v rámci Connecting Europe Facility (CEF).

Kde v systéme EKS si môžem vyhľadať aktuálne obchody vyhlásené v systémoch verejného obstarávania v Chorvátsku a Slovinsku?

V systéme EKS môže používateľ k obchodným príležitostiam pristúpiť prostredníctvom hlavného menu Obchody a ponuky, záložka Ďalšie obchodné príležitosti.