Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Elektronický kontraktačný systém

 • ET – Elektronické trhovisko
 • OPET – Obchodné podmienky elektronického trhoviska
 • TP – Trhový poriadok (1. časť OPET)
 • VZP – Všeobecné zmluvné podmienky (2. časť OPET)

Čo je nadlimitné trhovisko na EKS?

Nadlimitné trhovisko je verejná súťaž uskutočnená s využitím ET.

Sme Základná škola zriadená VÚC, koľko zaplatíme za obchod zrealizovaný cez ET?

Nezaplatíte nič. Rovnako nezaplatia nič ani iní užívatelia EKS, okrem Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré v zmysle Zmluvy o službách Elektronického kontraktačného systému uhrádza ceny transakčných služieb EKS.

Ako zmení EKS verejné obstarávanie?

Zásadne. Jednoduchosť, rýchlosť a transparentnosť všetkých procesov EKS je obrovským kvalitatívnym pozitívnym posunom vo verejnom obstarávaní. Je prirodzené očakávať významné kvantitatívne efekty v zmysle vyššieho počtu ponúk, nižších nákladov na realizáciu súťaže aj účasť v nej a v konečnom dôsledku nezanedbateľných úspor.

Aké produkty a služby sa obstarávajú cez ET?

Tovary, služby a stavebné práce bežne dostupné na trhu, spĺňajúce definíciu § 2 ods. 5 písm. o) a ods. 6 a 7 ZVO. Zoznam najčastejšie obchodovaných položiek nájdete v štatistike obchodov EKS.

Je ET prepojené na ďalšie portály a registre verejnej správy?

Áno, najmä na Zoznam hospodárskych subjektov vedený na Úrade pre verejné obstarávanie.

Prečo sa používa pojem objednávateľ a nie pojem verejný obstarávateľ, obstarávateľ, osoba podľa § 7 zákona?

Zákazky cez ET môže zadávať nielen niektorá z povinných osôb podľa ZVO, ale aj ktokoľvek iný, kto sa ako objednávateľ zaregistruje a procesy ET bude využívať na zadávanie zákaziek. Objednávateľ je zastrešujúcim pojmom pre všetky tieto subjekty.

Aké sú minimálne technické požiadavky na klientský počítač?
 • Operačný systém (s aktuálnymi aktualizáciami):
  • Platforma MS Windows: MS Windows 7, MS Windows 8, MS Windows 8.1, MS Windows 10
  • Platforma Google Android: Android 5.1.x Lollipop a vyššie
  • Platforma Apple: iOS 10 a vyššie
  • Platforma Linux: z dôvodu širokej množiny rôznych verzií sú distribúcie linuxu podporované len čiastočne
 • Prehliadače (najaktuálnejšie verzie):
  • Internet Explorer, Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Safari – pre Apple platformu
 • Ďalšie požiadavky:
  • prehliadač so zapnutým javascript a cookies
  • prehliadač bez prídavných zásuvných modulov (plug-in, add-on), ktoré modifikujú vykonávanie a renderovanie aplikácie alebo zasahujú do http headers
  • OS bez vírusov, malware a spyware, ktoré zasahujú do http komunikácie
  • prístup na internet bez blokovania alebo modifikovania http protokolu s terminovaním ssl spojenia na klientovi
  • rozlíšenie obrazovky minimálne 1024 x 768 bodov
  • prehliadač PDF súborov
Kde v OPET nájdem informáciu o pracovnom čase ET?

Článok II. TP.