Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Integračné rozhranie

Pre správcov a prevádzkovateľov informačných systémov sme pripravili integračné rozhranie umožňujúce využívať funkcionality EKS pomocou webových služieb.

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v priložených dokumentoch.