Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Registrácia

  • ET – Elektronické trhovisko
  • OPET – Obchodné podmienky elektronického trhoviska
  • TP – Trhový poriadok (1. časť OPET)
  • VZP – Všeobecné zmluvné podmienky (2. časť OPET)

Zverejňujú sa na EKS údaje, ktoré zadávam pri registrácii ako Dodávateľ?

Áno, vytvorené a potvrdené údaje sa zverejnia v osobnom profile Dodávateľa.

Je možné použiť na identifikáciu a autentifikáciu občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom?

Na účely identifikácie a autentifikácie používateľov EKS je možné pri prihlasovaní použiť aj občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom.

Ako si môžem zmeniť registračné údaje na ET?

Návrh na zmeny registračných údajov môžete podať elektronicky prostredníctvom formulára „Žiadosť na zmenu údajov“, ktorý nájdete v časti „Osobné nastavenia“.

Pri poverených osobách by mohla byť možnosť zadať viac e-mailových adries kvôli notifikáciám, aby daný človek mohol sledovať súťaž aj napr. na firemnom a osobnom e-mailovom účte, alebo ešte bežnejší prípad, vo väčších organizáciách vo vzťahu nadriadený a podriadený pracovník.

Ide o štandardný nástroj e-mailového účtu klienta, tzn. že je potrebné si túto funkciu nastaviť v rámci vlastného e-mailového účtu pomocou návodu, alebo sa obráťte na vášho informatika.

Aký je postup pri registrácii Dodávateľa?

Postup je uvedený v čl. IV TP (viď. video “Registrácia dodávateľ” v časti “ŠKOLIACIA DOKUMENTÁCIA” na www.eks.sk).

Zverejňujú sa na EKS údaje, ktoré zadávam pri registrácii ako Dodávateľ?

Áno, vytvorené a potvrdené údaje sa zverejnia v osobnom profile Dodávateľa.

Ak som Dodávateľ a nie som zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, môžem sa zaregistrovať na EKS?

Áno, registrácia je možná aj bez zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. Na predkladanie ponúk je ale už zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov nevyhnutnou podmienkou, s výnimkou uvedenou v čl. XVI TP.

Ako podnikateľ, ktorý je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, musím sa samostatne registrovať v EKS?

Áno.

Je možné, aby sa uchádzač zaregistroval opakovane pod iným identifikátorom?

Nie, opakovanú registráciu systém neumožňuje.

Aký je postup pri registrácii objednávateľa?

Článok V. TP. (viď. video “Registrácia objednávateľ” v časti “ŠKOLIACIA DOKUMENTÁCIA” na www.eks.sk).

Ak som ako verejný obstarávateľ povinný zadávať zákazku s využitím ET a súčasne som aj v postavení záujemcu o uchádzača, musím sa registrovať dvojako?

Áno, musím.

Ako si môže dodávateľ vytvoriť ďalšie prístupy pre poverené osoby?

Dodávateľ v pravej časti kliknutím na svoje obchodné meno zvolí možnosť „Poverenia“. Následne zvolí možnosť „Pridaj Poverenie“. Potvrdením akcie udelí poverenie majiteľovi zadanej e-mailovej adresy pre konanie v mene daného dodávateľa.
Ak osoba so zadanou e-mailovou adresou nie je v systéme zaregistrovaná ako verejnosť, bude tejto osobe zaslaná na uvedenú e-mailovú adresu pozvánka pre zaregistrovanie sa v systéme EKS. Po následnom úspešnom vykonaní registrácie osoby je jej pridelené poverenie.
Ak osoba so zadanou e-mailovou adresou je v systéme zaregistrovaná ako verejnosť, bude tejto osobe zaslaná na uvedenú e-mailovú adresu informácia o pridelení poverenia konať v mene dodávateľa.
Poverená osoba môže vykonávať všetky úkony v mene daného dodávateľa. Pridelené poverenie je aj následne možné odobrať.

Ako si môže objednávateľ vytvoriť ďalšie prístupy pre poverené osoby?

Objednávateľ v pravej časti kliknutím na svoje obchodné meno zvolí možnosť „Poverenia“. Následne zvolí možnosť „Pridaj Poverenie“. Potvrdením akcie udelí poverenie majiteľovi zadanej e-mailovej adresy pre konanie v mene daného objednávateľa.
Ak osoba so zadanou e-mailovou adresou nie je v systéme zaregistrovaná ako verejnosť, bude tejto osobe zaslaná na uvedenú e-mailovú adresu pozvánka pre zaregistrovanie sa v systéme EKS. Po následnom úspešnom vykonaní registrácie osoby je jej pridelené poverenie.
Ak osoba so zadanou e-mailovou adresou je v systéme zaregistrovaná ako verejnosť, bude tejto osobe zaslaná na uvedenú e-mailovú adresu informácia o pridelení poverenia konať v mene objednávateľa.
Poverená osoba môže vykonávať všetky úkony v mene daného objednávateľa. Pridelené poverenie je aj následne možné odobrať.

Aký je postup, ak registrovaný používateľ zabudne heslo?

V prípade, ak si nepamätáte vaše heslo, postup pre vygenerovanie nového je nasledovný:

  1. V pravom hornom rohu zvoľte možnosť Prihlásenie
  2. Následne zvoľte možnosť: Zabudol som heslo
  3. Zadajte vaše Používateľské meno, opíšte text z obrázku a zvoľte možnosť Zaslať
  4. Systém na vašu e-mailovú adresu (zadanú pri registrácii v EKS) odošle aktivačnú linku pre zmenu hesla
Ako si registrovaný používateľ môže zmeniť heslo?

Možnosť zmeniť si heslo nájdete po prihlásení v pravom hornom rohu kliknutím na názov vášho obchodného mena a zvolením možnosti „Osobné nastavenia“.

Aký je postup pri zmene osobných nastavení dodávateľa?

Možnosť zmeniť si Osobné nastavenia nájdete po prihlásení v pravom hornom rohu kliknutím na názov vášho obchodného mena (druhý v poradí) a zvolením možnosti „Osobné nastavenia Dodávateľa“.
Môžete si zmeniť kontaktné údaje, DIČ, IČ DPH a IBAN.

Aký je postup pri zmene osobných nastavení objednávateľa?

Možnosť zmeniť si Osobné nastavenia nájdete po prihlásení v pravom hornom rohu kliknutím na názov vášho obchodného mena (druhý v poradí) a zvolením možnosti „Osobné nastavenia Objednávateľa“.
Môžete si zmeniť kontaktné údaje, DIČ, IČ DPH, IBAN a druh povinnej osoby.