Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Vážení používatelia Elektronického kontraktačného systému, pracujeme na novej obsahovej náplni školení podľa vašich požiadaviek. O termínoch vás budeme informovať v dostatočnom časovom predstihu.


V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne EKS sa môžete naďalej obrátiť na Centrum podpory.