Vážení používatelia Elektronického kontraktačného systému, pracujeme na novej obsahovej náplni školení podľa vašich požiadaviek. O termínoch vás budeme informovať v dostatočnom časovom predstihu.


V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne EKS sa môžete naďalej obrátiť na Centrum podpory.