Odborné školenie Elektronického kontraktačného systému
„Aktívne obchodovanie“
pre Dodávateľov (TYP D) a Objednávateľov (TYP O)

Hlavné prínosy a zameranie školenia

Popri stručnom vysvetlení a objasnení funkcionalít a procesov Elektronického trhoviska sa program školenia „Aktívne obchodovanie“ zameriava najmä na:

 • vytvorenie Kontraktačnej a Obchodnej ponuky
 • vytvorenie Objednávkového formulára a Objednávkových atribútov
 • vysvetlenie postupov zadávania zákaziek na Elektronickom trhovisku
 • vysvetlenie postupov zadávania zákaziek na Nadlimitnom trhovisku
 • aké zmeny Elektronického kontraktačného systému prináša nový zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • praktické rady a ukážky pre používateľov Elektronického kontraktačného systému

Odborné školenia sú obsahovo prispôsobené typu používateľov Elektronického kontraktačného systému, Dodávateľom a Objednávateľom a sú prezentované výlučne certifikovanými školiteľmi.


Stručný program školenia (9.00 – 15.30 h)

 • Úvod

  • Aké zmeny Elektronického kontraktačného systému prináša nový zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Pravidlá fungovania a funkcionality Elektronického kontraktačného systému
  • Čo sa nakupuje a kto nakupuje na Elektronickom trhovisku
  • Registrácia, Opisný formulár, Knižnica, Karanténa

 • Coffee break


 • Praktická časť I.

  • Vytvorenie Objednávkového formulára a Objednávkových atribútov (školenie TYP O)
  • Vytvorenie Kontraktačnej a Obchodnej ponuky (školenie TYP D)

 • Obed


 • Praktická časť II.

  • Postupy pri zadávaní zákaziek na Elektronickom trhovisku (školenie TYP O)
  • Zadávanie zákaziek na Nadlimitnom trhovisku (školenie TYP O)
  • Predkladanie Ponúk pri zadávaní zákaziek na Elektronickom trhovisku (školenie TYP D)
  • Predkladanie Ponúk pri zadávaní zákaziek na Nadlimitnom trhovisku a v Dynamickom nákupnom systéme (školenie TYP D)

 • Diskusia


Cena školenia

Cena školenia pre jedného účastníka - Dodávateľ (TYP D)190 Eur + DPH
Cena školenia pre jedného účastníka - Objednávateľ (TYP O)75 Eur + DPH

V cene je zahrnuté vyškolenie certifikovanými lektormi, študijné materiály, obed a coffee break počas prestávok.


Postup pri prihlásení

Na školenia sa treba záväzne prihlásiť

 • vyplnením a podpísaním záväznej prihlášky
 • jej zaslaním e-mailom na emailovú adresu skolenie@eks.sk a zaplatením účastníckeho poplatku najneskôr 5 dní pred začiatkom školenia

Bližšie informácie nájdete priamo v prihláške.


Prihláška na stiahnutie tu:

Prihláška na školenie TYP D Prihláška na školenie TYP O