Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Zoznam certifikovaných školiteľov EKS


V systéme EKS sú aktuálne certifikovaní nasledovní školitelia:

Mgr. Tatiana Behrová
Ing. Iveta Beslerová
JUDr. Marta Budišová
Ing. Jarmila Cecková
Ing. Martin Čillik
Ing. Eva Dorociaková
Mgr. Ľudmila Dragulová
Mgr. Martina Galabová
Ing. Jana Gocká
Ing. Ľubomír Grejták
PhDr. Peter Hložný, MPH
Ing. Adriana Hrivnáčiková
JUDr. Anna Karasová
Ing. Nina Kurtulíková
Mgr. Katarína Lutherová
Mgr. Zuzana Majerská
Ing. Oľga Markovičová
Ján Melicherčík
Ing. Jarmila Mráziková
Ing. Daša Paláková
JUDr. Ľubomír Púček
JUDr. Lucia Trnková