Nadlimitné trhovisko – Ako začať?

Videá pre Objednávateľa
Videá pre Dodávateľa
Manuály k nadlimitnému trhovisku

Obstarávajte bežne dostupné tovary a služby v nadlimite jednoducho! Pozrite si nasledovné video a oboznámte sa s procesom obchodovania na nadlimitnom trhovisku!


Videá pre Objednávateľa

Nástroje nadlimitného trhoviska
Elektronická tabuľa NET zákazky
Schránka správ objednávateľa
Oboznámte sa s nástrojmi nadlimitného trhoviska obecne.
Pozrite si, čo je a ako sa používa Elektronická tabuľa.
Naučte sa, ako využívať schránku správ.
Spis nadlimitnej zákazky
Spis je centrálnym miestom Objednávateľa pre správu NET zákazky.
 

Videá pre Dodávateľa

Nástroje nadlimitného trhoviska
Elektronická tabuľa z pohľadu dodávateľa
Schránka správ dodávateľa
Oboznámte sa s nástrojmi nadlimitného trhoviska obecne.
Naučte sa používať elektronickú tabuľu v úlohe dodávateľa.
Pozrite si, ako z pohľadu dodávateľa používať schránku správ.

Manuály k nadlimitnému trhovisku