Nadlimitné trhovisko

Vážení používatelia, na základe Vašich požiadaviek sme pre Vás pripravili rozsiahlejší popis využívania funkcionalít nadlimitného trhoviska. Pre lepšiu orientáciu je manuál rozdelený na časť objednávateľa a časť dodávateľa. Jednotlivé manuály si môžete stiahnuť na linkách nižšie.