Nastavenie upozornení

Vážení používatelia, na základe Vašich požiadaviek sme pre Vás pripravili rozsiahlejší popis nastavenia upozornení (emailových notifikácií) v EKS. Manuál si môžete stiahnuť na linke nižšie.