Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Nastavenie upozornení

Vážení používatelia, na základe Vašich požiadaviek sme pre Vás pripravili rozsiahlejší popis nastavenia upozornení (emailových notifikácií) v EKS. Manuál si môžete stiahnuť na linke nižšie.