Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Podpora procesov vo verejnom obstarávaní

Vážení používatelia, na základe vašich požiadaviek sme pre vás spracovali podrobnejší manuál dodávateľa pre oblasť nadlimitných zákaziek vyhlásených MV SR v rámci modulu podpora procesov vo VO. Nájdete v ňom inštrukcie ako sa prostredníctvom systému EKS môžete uchádzať o takéto nadlimitné zákazky MV SR. Manuál si môžete stiahnuť na linke nižšie.