Podpora procesov vo verejnom obstarávaní

Vážení používatelia, na základe vašich požiadaviek sme pre vás spracovali podrobnejší manuál dodávateľa pre oblasť nadlimitných zákaziek vyhlásených MV SR v rámci modulu podpora procesov vo VO. Nájdete v ňom inštrukcie ako sa prostredníctvom systému EKS môžete uchádzať o takéto nadlimitné zákazky MV SR. Manuál si môžete stiahnuť na linke nižšie.